STUDENTSKI SMJEŠTAJ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA STUDENATA KOD PRIVATNIH STANODAVACA

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

 

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj, a koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom.

Tekst natječaja za dodjelu smještaja i subvencija stanovanja objavljuje se na oglasnim pločama studentskih centara i na internetskoj stranici pojedinoga studentskog centra.

Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama studentskoga centra i na internetskim stranicama studentskoga centra.

Smještaj studenata u slobodne kapacitete učeničkih domova obavljat će se isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri.


PRIVATNI SMJEŠTAJ

Studenti ostvaruju pravo na subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca na temelju ukupnoga broja bodova koji su ostvarili, kao i studenti koji se natječu za studentski smještaj. Kvote za broj subvencija u određenome mjestu određuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju broja studenata koji u tome mjestu studiraju, a prebivalište im nije u mjestu studiranja, i u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnome proračunu.

Mjesečna naknada iznosi 200 kuna. Natječaje za subvencionirani privatni smještaj raspisuju studentski centri.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”10″ grid_id=”vc_gid:1524740297030-323b6182-9117-0″ taxonomies=”3″][/vc_column][/vc_row]