STUDENT SERVIS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Studirati i preživjeti te osigurati kvalitetan studentski život veoma je teško bez dodatnih izvora prihoda. Student servis namijenjen  je za privremeno i povremeno zapošljavanje svim studentima koji to žele, čime se ujedno vrši priprema za sve zahtjevnije tržište rada, stječu nove radna iskustva i ostvaruju dodatni izvori prihoda. Svaki redovni studenti na temelju statusa redovitog studenta i predočenje potrebnih dokumenata može postati član Studentskog servisa.

 U studentski servis se mogu učlaniti svi redoviti studenti koji studiraju na hrvatskim visokim učilištima. Iznimno, u studentski servis se mogu učlaniti i učenici završenog razreda srednje škole u RH, koji su u postupku upisa na fakultet, kao i osobe koje su završile studij u zakonskom roku, ali samo tri mjeseca od završetka redovnog školovanja, odnosno studija.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Za učlanjenje u studentski servis treba” i_icon_fontawesome=”fa fa-address-card-o” title_align=”separator_align_left” color=”blue” add_icon=”true”][vc_wp_text]ispuniti Upitnik Student servisa i donijeti ili ga može ispuniti u uredu Student servisa:

Uz upitnik potrebno je donijeti i :

 1. Potvrdu visokoškolske ustanove o redovitom upisu na studij: oginal ili ELEKTRONIČKI ZAPIS O STATUSU STUDENTA, koji se od 26.01.2016. godine može preuzeti preko sustava E-građani.

  Studenti mogu pristupati sustavu E-građani putem svog korisničkog računa AAI@EduHr

 2. osobna iskaznica (preslika);
 3. IBAN osobnog žiro računa (preslika bankovne kartice ili ugovora s bankom);
 4. OIB (predočen na nekom dokumentu);
 5. X-ica (ukoliko student nema X-icu, donijeti presliku indeksa);

  Maturanti – presliku završne maturalne svjedodžbe ili državne mature

 6. Ispunjen upitnik za učlanjenje/produženje članstva (upitnik – link do upitnika).

Za produženje prava članstva u Studentski servis potrebno je donijeti Potvrdu o statusu redovitog studenta /orginal/.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Odgovori na često postavljena pitanja” i_icon_fontawesome=”fa fa-question-circle” add_icon=”true”][vc_toggle title=”OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE”]Svi studenti, maturanti i brucoši koji se učlanjuju u Student servis ili produžuju članstvo, prilikom učlanjenja/produženja moraju imati regulirano osnovno zdravstveno osiguranje. Status osiguranja može se provjeriti na: www.hzzo-net.hr

Ako student nema osnovno zdravstveno osiguranje, svoj status osiguranja mora riješiti u najbližoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).[/vc_toggle][vc_toggle title=” ISTEK ČLANSTVA”]Redoviti studenti kojima je isteklo članstvo za akademsku godinu 2016./2017. (isto je trajalo do 30. rujna 2017.) nemaju pravo na zapošljavanje posredstvom Student servisa, odnosno ne mogu obavljati poslove privremenog i povremenog zapošljavanja dok ne obnove članstvo za akademsku godinu 2017./2018.
Studenti mogu produžiti članstvo i učlaniti se za akademsku godinu 2017/2018. (ako su bili učlanjeni i za 2016/2017.) od 28.09.2017, a svi ostali od 02.10.2017.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”ISPLATE PLAĆA NAKON ISTEKA ČLANSTVA”]Studenti kojima je isteklo članstvo u Student servisu (2016./2017.), a čekaju novčanu isplatu za odrađeni posao i/ili im se tek mora ispuniti i obračunati ugovor podignuti prije isteka članstva, svoje zarade će nesmetano dobiti neovisno o isteku članstva![/vc_toggle][vc_toggle title=” DIPLOMIRANI STUDENTI”]Redoviti studenti zainteresirani za rad posredstvom Student servisa, a koji su tijekom tekuće ak. godine diplomirali, obvezni su donijeti potvrdu fakulteta o postignutom diplomskom statusu (kopiju i original na uvid). Pravo rada posredstvom Student servisa ostvaruju tijekom razdoblja od tri mjeseca nakon datuma postizanja diplome.

Međutim, studenti koji su se ispisali s fakulteta ili prešli na izvanredni studij ne mogu raditi preko Student servisa tri mjeseca od isteka članstva za tekuću akademsku godinu.[/vc_toggle][vc_toggle title=”PROMJENA STATUSA”]Izvršitelj (student) dužan je obavijestiti Student servis o promjenama svog statusa redovitog studenta bilo da je diplomirao ili se ispisao sa studija ili na bilo koji drugi način izgubio status i time izgubio pravo zapošljavanja temeljem ugovora o djelu redovitog studenta.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text title=”UVJETI RADA PREKO STUDENT SERVISA”]Izvršitelji se obvezuju da će za naručitelja obaviti ugovoreni posao osobno za ugovorenu novčanu naknadu.
Naručitelj je dužan utvrditi identitet izvršitelja i ujedno vršiti nadzor nad obavljanjem poslova iz Ugovora o djelu redovitog studenta, kao i osigurati izvršitelju propisana zaštitna sredstva i propisne mjere za obavljanje tih poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08 i 75/09).
Naručitelj će za obavljeni posao iz ovog Ugovora platiti izvršitelju naknadu na temelju broja radnih sati, a koja naknada se uvećava za noćni rad, rad nedjeljom, blagdanom, ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, sukladno odredbama Zakona o radu ili internom aktu naručitelja.
Naručitelj se obvezuje izvršitelju podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja poslova izvan gradske (prve) zone javnog prometa, kao i troškove zdravstvenog nadzora za dobivanje sanitarne knjižice (ako je potrebna za obavljanje posla).
Naručitelj se obvezuje platiti posredniku:

 • 12,00% naknade za posredovanje na neto iznos zarade izvršitelja,
 • 5,00% doprinosa za MIO na neto zaradu izvršitelja
 • 0,5% poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima na neto zaradu izvršitelja

Ukoliko posao bude otkazan krivnjom naručitelja, a izvršitelj je pristupio na mjesto rada, naručitelj se obvezuje platiti naknadu izvršitelju u vrijednosti od 4 sata ugovorenog rada.
Naručitelj se obvezuje osigurati izvršitelju prehranu i smještaj ako se posao obavlja izvan mjesta prebivališta-boravišta izvršitelja.
Ukoliko izvršitelj radi obavljanja poslova (npr. rad u sezoni, terenski rad i dr.), putuje van svog mjesta prebivališta-boravišta, naručitelj se na vlastiti trošak obvezuje izvršitelju osigurati hranu i smještaj za cijelo vrijeme obavljanja navedenih poslova.
Nakon obavljenog posla, najkasnije u roku od 15 dana, naručitelj popunjava i ovjerava ovaj Ugovor, dostavlja ga posredniku koji na osnovu istog ispostavlja naručitelju račun.

Naručitelj je suglasan da će račun po obavljenom poslu platiti posredniku u korist IBAN računa broj: HR 0624120091136001349 i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, u protivnom je posrednik sukladno propisima ovlašten zaračunati zakonsku zateznu kamatu.
Izvršitelj i naručitelj su suglasni da posrednik isplati izvršitelju ostvarenu neto zaradu po doznaci novčanih sredstava na IBAN račun posrednika.
Izvršitelj je dužan obavijestiti posrednika o promjenama svog statusa redovitog studenta bilo da je diplomirao, ispisao se sa studija ili iz bilo kojeg drugog razloga izgubio status redovitog studenta i time izgubio pravo zapošljavanja temeljem Ugovora o djelu redovitog studenta.
Ugovor je sačinjen u 3 istovjetna primjerka od kojih izvršitelj i naručitelj zadržavaju po jedan primjerak, a jedan ostaje posredniku.
U slučaju spora nadležan je sud u Požegi.
Ugovor izdan u Student servisu je pravovaljan tek kada ga potpišu sve ugovorene stranke: naručitelj, posrednik i izvršitelj.
U slučaju blokade poslovnih računa naručitelja, posrednik je ovlašten sva potraživanja prema naručitelju proglasiti dospjelima, te pokrenuti postupak prisilne naplate.

Uputa za poslodavce :

 • Za angažiranje studenata preko našeg Student servisa potrebno je upisati se u bazu naših podataka pomoću obrasca UPIS POSLODAVCA
 • Za objavu oglasa potrebno je popuniti OBRAZAC: OGLAS ZA POSAO
 • Aktualna ponuda poslova za studente – OSTAVITI MOGUĆNOST UPISIVANJA POSLOVA I AUTOMATSKOG BRISANJA OGLASA NAKON 15 DANA

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]