Pravo na pristup informacija

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Studentski centar Požega omogućuje pristup informacijama na sljedeći način:
  • putem službene web stranice Veleučilišta scpozega.hr
  • davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev neposredno, pisanim putem, uvidom u dokumente, izradom preslika dokumenata, dostavljanjem preslika dokumenta i na drugi prikladan način.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrazac) može se podnijeti službeniku za informiranje i to:
  • pisanim putem na adresu: Studentski Centar Požega, Službenik za informiranje, Vukovarska 17/1, 34 000 Požega
  • putem elektroničke pošte na adresu: nevenkascpz@vup.hr
  • telefonom na broj:
  • telefaksom na broj:
  • usmenim putem: osobno na zapisnik u uredu službenika za informiranje, svaki radni dan između 12 i 14 sati
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim čl. 20. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu sukladno čl. 25.Zakona.
Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.
Pri ostvarivanju prava na pristup informacijama SC Požega od korisnika može tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova temeljem čl. 19. Zakona.
SC Požega će ograničiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu, ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, ako je informacija u postupku izrade, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke, ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima te u drugim slučajevima opisanim u čl. 15. Zakona.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

Godišnje izvješće za 2019. godinu