N A T J E Č A J za utvrđivanje prava na potporu za smještaj redovitih studenta smještenih kod privatnih iznajmljivača u akademskoj godini 2019./2020.

VELEUČILIŠTE U POŽEGI                                                                                           STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI                                                                                           Vukovarska 17/1                                                                                           34000 POŽEGA                                                                                                                         Na temelju Pravilnika  o uvjetima i načinu ostvarivanja

Read more