JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti u 2019. godini

Na temelju odredbe čl. 14. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine broj 96/2018), Povjerenstvo za raspodjelu sredstava za financiranje studentskih aktivnosti Studentskog centra Požega, radi raspodjele naknade posrednika od 0,5 % neto iznosa u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti u 2019. godini

I

 Pravo na podnošenje zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti/projekta/programa imaju studenti koji studiraju na Veleučilištu u Požegi te studentske organizacije registrirane na području Studentskog centra Požega, odnosno na području Grada Požege. Skupine studenata ili studenti pojedinačno mogu podnijeti zahtjev u okviru zahtjeva Studentskog zbora koji djeluje na Veleučilištu u Požegi.

Isti podnositelj može podnijeti više zahtjeva ali svaki na posebnom obrascu.

Zahtjevi moraju ispunjavati kriterije za dodjelu sredstava te način vrednovanja studentskih projekata. Kriteriji su objavljeni na web stranici Studentskog centra Požega u sklopu ovog poziva.

II

Prijava mora sadržavati:

  1. Ispunjen i potpisan Obrazac za prijavu projekata za dodjelu financijskih sredstava;
  2. Rješenje o registraciji udruge;
  3. Troškovnik projekta;
  4. Za prijavitelje studente presliku važeće studentske iskaznice.
  5. Izjava o ne/postojanju dvostrukog financiranja u 2019. (potpisuje se prilikom sklapanja Ugovora).

III

Prijava s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju do 14. Veljače  2020. putem preporučene pošte ili neposredno na adresu:

Studentski centar Požega

Povjerenstvo za raspodjelu sredstava za financiranje studentskih aktivnosti

Vukovarska 17/1

34000POŽEGA

IV

Povjerenstvo će razmatrati samo Prijave podnesene na propisanom obrascu i uz koje je dostavljena tražena dokumentacija.

Obrazac zahtjeva nalazi se u prilogu ovog poziva.

V

Odluku o dodijeli financijskih sredstava, objavljuje Povjerenstvo u roku od osam dana od dana donošenja i to na internetskoj stranici Studentskog centra Požega.

Na odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava prijavitelji nemaju pravo podnošenja žalbe.

VI

S odabranim prijaviteljem (studentom/studentskom udrugom) kojem je odobrena financijska potpora Studentski centar Požega će potpisati ugovor o financiranju projekta.

Financijska sredstva će biti doznačena odabranom prijavitelju sukladno dinamici priljeva sredstava na računu posebne namjene i terminu realizacije projekta, u roku i na način određen ugovorom o financiranju projekta.

VII

Ovaj Poziv objavljen je 05. veljače  2020. godine na internetskoj stranici Studentskog centra Požega.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *